Συντήρηση ανελκυστήρων

Εξατομικευμένη συντήρηση σε ανελκυστήρες

Για την σωστή και προβλεπόμενη επιθεώρηση του ανυψωτικού μηχανήματος μας η lift up έχει κωδικοποιήσει τις τεχνικές εργασίες συντήρησης του ανελκυστήρα σας και μέσο του μηχανογραφημένου προγράμματος e.r.p. που διαθέτουν οι τεχνικοί μας, είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε μοναδικό πρόγραμμα συντήρησης για τον κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι ο ανελκυστήρα σας θα ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα συντήρησης το όποιο θα είναι προσαρμοσμένο με βάση τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις

Φιλοσοφία Συντήρησης

Η lift up κατανοώντας τις σημερινές ανάγκες των περισσότερων κτιρίων στην Ελλάδα έχει επινοήσει και εφαρμόσει ένα εξελιγμένο μοντέλο συντήρησης και επιθεώρησης των ανελκυστήρων.

Ακολουθώντας αυστηρά τα πρότυπα που ορίζει η ελληνική νομοθεσία, έχοντας το ανθρώπινο δυναμικό της συνεχώς εκπαιδευμένο και η πολυετή εμπειρία της στον τομέα των ανυψωτικών μηχανημάτων την καθιστά μια από τις κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο. Επιδίωξη μας είναι να προσφέρουμε τις προηγμένες υπηρεσίες μας στους “επιβάτες” έτσι ώστε κάθε μέρα να τους ανεβάζουμε ψηλότερα με άνεση, και ασφάλεια.

Συντηρήσεις ανελκυστήρων - ασανσερ
συντήρηση ασανσέρ

Εύρυθμη λειτουργία

Συνέπεια αυτού ανεξάρτητα από τον όγκο της χρήσης που μπορεί να έχει μια πολυκατοικία ή ένα δημόσιο κτίριο έχουμε θεαματικά ποσοστά πρόληψης τόσο στις έκτακτες βλάβες όσο και στην φθορά των ανταλλακτικών.

Κάθε πακέτο συντήρησης περιλαμβάνει:

Ελεγχός διαφόρων σημείων με βάση τον νόμο.

Επιτήρηση και πρόβλεψη της φθοράς των ανταλακτικών.

Δωρεάν λίπανση για τα ολα τα κινητά μέρη και δωρεάν αναλώσιμα ανταλακτικά.

Καθαρισμό φρεατίου – μηχανοστασίου κτλ.

Δωρεάν κάθε επίσκεψη και επισκευή.

Διαθέσιμους τεχνικούς 24/7 365 μέρες.

Άμεση ανταπόκριση.

Διαφάνια και ενημέρωση.

Διατήρηση πλήρες ιστορικού του κάθε ανελκυστήρα σε βάση δεδομένων με ειδικό ERP-CRM και άμεση ενημέρωση της βάσης απο mobile apps