Οι κυλιόμενες κλίμακες και διάδρομοι μπορούν να τοποθετηθούνε και να δώσουνε την καλύτερη δυνατή λύση σε οποιοδήποτε κτίριο απαιτείται η εγκατάστασή τους.

Η lift up   έχοντας την απαιτούμενη γνώση του αντικειμένου σας εγγυάται ότι η επιλογή των μηχανημάτων αυτών θα ταιριάξουν απολυτά στις καθημερνές ανάγκες σας.