ΦΕΚ 2604

Ο τελευταίος νόμος που επαναπροσδιορίζει τους κανόνες συμμόρφωσης για τους ανελκυστήρες.

ΦΕΚ 1797

  Ο βασικός νόμος που ορίζει τις εργασίες για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων ούτως ώστε  να είναι σύμφωνες με τα νέα μέτρα και να πάρουν την άδεια λειτουργίας από την Νομαρχία.