Με το πέρας της εγκατάστασης, αναβάθμισης ή ανάληψη συντήρησης ενός ανελκυστήρα η lift up θέτει σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο πακέτο τεχνικής υποστήριξης και επίβλεψης του ανελκυστήρα, το a.s.t.s ( After Sales Technical Support ).

ERP Πρόγραμα και Μηχανογράφηση

Το πακέτο αυτό σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τους άρτια εξειδικευμένους τεχνικούς της lift up με μοναδικό σκοπό την απολυτή ικανοποίηση του επιβάτη. Με καινοτόμες πρακτικές και ένα υπερσύγχρονο μηχανογραφημένο πρόγραμμα e.r.p. που το διαθέτουν όλοι οι τεχνικοί μας, η παρακολούθηση του ανελκυστήρα σας πλέον έχει περάσει σε ασφαλή χεριά.

Τα αποτελέσματα με την εφαρμογή του a.s.t.s είναι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε θεαματική μείωση στις έκτακτες βλάβες του ανελκυστήρα, ολοκληρωμένη συντήρηση / επιθεώρηση, διατήρηση στην βάση δεδομένων όλου του τεχνικού ιστορικού του και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση του διαχειριστή/ υπευθύνου του κτιρίου με sms η email με το πέρας των τεχνικών εργασιών.