Η lift up μπορεί να αναλάβει και να εκτελέσει όλο το φάσμα των τεχνικών εργασιών πιστοποίησης σε ένα ανυψωτικό μηχάνημα χωρίς προσθετές τεχνικές επιβαρύνσεις από αυτές που ορίζει η νομοθεσία.

Επίσης αναλαμβάνει να συγκεντρώσει και να καταθέσει για εσάς τα απαιτούμενα έγραφα νομιμοποίησης του ανελκυστήρα σας στους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να εκδοθεί η νέα αδεία λειτουργιάς του.