Η Ανάγκη Αναβάθμισης του Ανελκυστήρα

Με τα νέα μετρά να επιβάλουν ότι οι παλαιοί ανελκυστήρες θα πρέπει να συμμορφωθούν με βάση τις καινούργιες οδηγίες, η αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας κρίνετε επιτακτική.

Για τον λόγο αυτό η lift up έχει δημιουργήσει και στελέχωση ειδικό τμήμα για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, από τους εμπειρότερους τεχνικούς στον τομέα της αναβάθμισης οι οποίοι έχουν αποπερατώσει εκατοντάδες έργα.

Οργανωμένες Εργασίες Αναβάθμισης

Με κύρια χαρακτηριστικά τον σεβασμό ως προς το κτίριο σας, την μεθοδικότητα, την οργάνωση και τον επαγγελματισμό μας, οι έμπειροι τεχνικοί μας θα φέρουν εις πέρας με ασφάλεια και ποιότητα τις απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης, παραμένοντας στον χώρο σας όσο τον δυνατό λιγότερο και ακινητοποιώντας τον ανελκυστήρα σας στο ελάχιστο.

Προσφορά! Απο 18/3 και μόνο για αυτή την εβδομάδα στις αναβαθμίσεις σας παρέχουμε δωρεάν την πιστοποίηση του ανελκυστήρα.