Δίνοντας έμφαση στον εγκέφαλο του ανελκυστήρα σας η επιλογή του πινάκα (control) είναι μια σοβαρή υπόθεση για την lift up. Κατασκευασμένος στην Ελλάδα ο πινάκας αυτός μπορεί να καλύψει με τις απεριόριστες δυνατότητες του ακόμη και το πιο απαιτητικό έργο.

Με κύριο χαρακτηριστικό του την μητρική ηλεκτρονική πλακέτα που διαθέτει έναν ταχύτατο επεξεργαστή, μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε τύπο ανελκυστήρα έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη λύση στις ανάγκες και απαιτήσεις του κτιρίου.

Πινάκας μονοτάχυτου ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μιας ταχύτητας, ηλεκτρονικός, selective collective up down, duplex, triplex,  ελληνικό λογισμικό, δυνατότητα πυρανίχνευσης, καταγραφικό μνήμης έως και εκατό μηνυμάτων, ηλεκτρονικό οροφοδιαλογέα, χρονικό διαδρομής, θερμική προστασία κινητήρα, επιτηρητή φάσεων, χρονικό μανδάλωσης, λειτουργιά VIP, αδιάλειπτη παροχή 12volt dc  για το κουδούνι και το φως ασφάλειας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και δυνατότητα parking σε όποιον όροφο επιθυμείτε. Διατίθεται για έως 16 kw κινητήρα.

Πινάκας δυο ταχυτήτων ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Δυο ταχυτήτων, ηλεκτρονικός, selective collective up down, duplex, triplex, ελληνικό λογισμικό, δυνατότητα πυρανίχνευσης, καταγραφικό μνήμης έως και εκατό μηνυμάτων, ηλεκτρονικό οροφοδιαλογέα, χρονικό διαδρομής, θερμική προστασία κινητήρα, επιτηρητή φάσεων, χρονικό μανδάλωσης, λειτουργιά VIP, αδιάλειπτη παροχή 12volt dc για το κουδούνι και το φως ασφάλειας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και δυνατότητα parking σε όποιον όροφο επιθυμείτε. Διατίθεται για έως 25 kw κινητήρα.

Πινάκας ηλεκτρομηχανικός inverter

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πολλαπλών ταχυτήτων, ηλεκτρονικός, selective collective up down, duplex, triplex, μεσαία ταχύτητα, ελληνικό λογισμικό, δυνατότητα πυρανίχνευσης, δυνατότητα ενσωματωμένου αυτομάτου απεγκλωβισμού, προάνοιγμα αυτομάτων θυρών , ζώνη διόρθωσης, καταγραφικό μνήμης  έως και εκατό μηνυμάτων, ηλεκτρονικό οροφοδιαλογέα, χρονικό διαδρομής, θερμική προστασία κινητήρα, επιτηρητή φάσεων, χρονικό μανδάλωσης, λειτουργιά VIP, αδιάλειπτη παροχή 12volt dc για το κουδούνι ,το φως ασφάλειας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, και δυνατότητα parking σε όποιον όροφο επιθυμείτε. Διατίθεται για  έως 19 kw κινητήρα.

Πίνακας απεγκλωβισμού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πινάκας με ενσωματωμένο inverter και συστοιχία  μπαταριών για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος επαναφέρει ομαλά τον θάλαμο στον αμέσως κάτω όροφο και προσφέρει αδιάλειπτη παροχή 12 volt dc  στον θάλαμο για την λειτουργιά του κουδουνιού και του φωτισμού ασφάλειας.  Λειτουργεί με μπαταρίες κλειστού τύπου πλήρως επαναφορτιζόμενες. Ελληνικής κατασκευής.