Η lift up με στόχο πάντα να καλύψει όλες τις πιθανές και απίθανες  ανάγκες των πελατών της,  παρουσιάζει τα υδραυλικά συστήματα στάθμευσης, την ιδανική λύση στο πρόβλημα της δημιουργίας νέων θέσεων παρκινγκ σε χώρους που δεν έχουν τέτοια δυνατότητα.

Με την εγκατάσταση ενός υδραυλικού συστήματος στάθμευσης σας δίνεται η δυνατότητα σε χώρο που προοριζόταν για ένα (1) ή δύο (2) οχήματα να εξασφαλίζετε τη στάθμευση δύο ή τεσσάρων οχημάτων.

Επιπλέον για κτίρια όπου υπάρχει ανάγκη για κατακόρυφη μεταφορά οχημάτων μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων επιπέδων και δεν είναι δυνατή η κατασκευή τσιμεντένιας ράμπας σχεδιάσαμε ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές υδραυλικά συστήματα ανύψωσης.