Είναι κοινώς αποδεκτό ότι βασικές προϋποθέσεις για μια τεχνική εταιρία ανελκυστήρων είναι:

Να εισερχόμαστε στον κοινόχρηστο ή και σε κάποιες περιπτώσεις στον προσωπικό σας χώρο, να συνάπτουμε μακροχρόνιες συνεργασίες, να κτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, να έχουμε συχνή επικοινωνία και να πρέπει να δίνουμε άμεσες λύσεις υπό την πίεση του χρόνου.

Για την lift up το αυξημένο πελατολόγιο της, οι ανταγωνιστικές τιμές της, ακόμα και η πολυετή εμπειρία που έχει στον κλάδο δεν αρκούνε για να συνεχίσετε την συνεργασία σας μαζί της, αν πρώτα δεν διαπιστώσετε :

  • Την σιγουριά και το αίσθημα ασφάλειας που απορρέει από το τεχνικό προσωπικό της
  • Τον σεβασμό που δείχνει το τεχνικό προσωπικό της ως προς τον χώρο σας.
  • Το φιλικό και άρτια εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της.
  • Τον επαγγελματισμό όλων των εργαζομένων της.
  • Την απόλυτη οργάνωση της εταιρίας.
  • Την συνέπεια της στις συμφωνίες και τα χρονοδιαγράμματα που έχει συνάψει.
  • Την αμεσότητα της στην επίλυση των προβλημάτων σας.
  • Την διάθεση της να ακούει όλους εσάς σε οτιδήποτε έχετε να της πείτε.