Πινάκας δυο ταχυτήτων ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα.