Αρχική > Service
   

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ  :


1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

H LIFT UP αποστέλλει ανάλογα όπως ορίζει ο νόμος, κάθε 45 ημέρες, ή 2 φορές τον μήνα, εξειδικευμένο συνεργείο που συντηρεί και διορθώνει τυχόν ανωμαλίες στην ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία. Επίσης η LIFT UP διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή όλο το ιστορικό του κάθε ανελκυστήρα.

 

2. ΒΛΑΒΕΣ

Εξειδικευμένοι τεχνικοί της εταιρίας μας, αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των βλαβών κάθε μέρα της εβδομάδας. Για τα Σάββατα και τις αργίες υπάρχει πάντα προσωπικό ασφαλείας. Εγγυούμαστε για την άμεση εξυπηρέτησή σας εντός 4 ωρών (σε εργάσιμες ώρες και μέρες), από την ώρα δήλωσης της βλάβης στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας μας.


3.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Η Lift Up αναλαμβάνει την ασφάλιση του ανελκυστήρα στο κτίριό σας, στην ασφαλιστική εταιρία Allianz, μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στην παγκόσμια αγορά.

 

Copyright © 2009 LIFT UP E.E.