Αρχική > Συχνές Ερωτήσεις
   

1. Ποια είναι η χρονική προθεσμία για να ολοκληρώσω τις εργασίες αναβάθμισης του ανελκυστήρα μου;  

Σύμφωνα με τον Φ.Ε.Κ. 2604 στις 22/12/2008: α) Για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής, παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2012, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν σε αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους ανεξάρτητα από το έτος εγκατάστασης τους. β) Για τους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης και για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2010, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου. γ) Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2011, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων .

2. Ποιες ακριβώς είναι οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση του ανελκυστήρα μου;

Οι εργασίες ποικίλλουν ανάλογα με το έτος κατασκευής και την κατάσταση του ανελκυστήρα σας. Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση είναι να γίνεται ο προέλεγχος του ανελκυστήρα σας από φορέα αναγνωρισμένο από το κράτος. Τα αποτελέσματα του προελέγχου ορίζουν με ακρίβεια τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για να είναι ο ανελκυστήρας σας σύμφωνος με τα νέα μέτρα και να πάρει άδεια λειτουργίας αφού αναβαθμιστεί και επανεξεταστεί από τον φορέα.

Ο ανελκυστήρας μου πρέπει να βγάλει άδεια;  

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι άδειες ανελκυστήρα που έχουν εκδοθεί πριν το 2000 θα πρέπει να βγάλουν νέα άδεια. Το χρονικό περιθώριο ορίζεται κάθε φορά από το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα.

Πόση ώρα διαρκεί μία συντήρηση από την εταιρία σας;

Η διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα κυμαίνεται από 25 έως 35 λεπτά και εξαρτάται από τις εργασίες και ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκειά της.

Τί μου καλύπτει η συντήρηση;

1.Τη σωστή και ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας       2.Τεχνική κάλυψη για όλο τον μήνα        3.Έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό που να σας λύνει όλες σας τις απορίες.

Copyright © 2009 LIFT UP E.E.